Catalonian flagCatalà   United States flagEnglish  Spanish flagEspañol  Galician flagGalego  Portuguese flagPortuguês

Philobiblon (sm)(tm)

Buscar

Obra [textos primarios: autor, título, incipit / explicit, data, persoas asociadas, lugar de composición]

Biblioteca [bibliotecas que posúen fontes primarias: cidade, nome da biblioteca, cota]

Persoa [información biográfica: por exemplo, sobre autores, propietarios, impresores, escribas, editores, encadernadores, membros da nobreza ou da xerarquía eclesiástica, ordes relixiosas ou militares: nome, título, data, lugar asociado]

Referencia [fontes secundarias: autor, título, data, lugar de publicación, editor, colección / serie, persoas asociadas]

MsEd [manuscritos ou edicións impresas: cidade, biblioteca, cota actual ou antiga, data, lugar de produción, copista / impresor, editor / mecenas, anterior propietario, persoas asociadas]

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster
[an error occurred while processing this directive]