Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon (sm)(tm)


Volume 2016, Número 2 (abril)
ISSN 1096-6609
Facebook Twitter

PhiloBLOG

Benvido

Está vostede na páxina web de PhiloBiblon, unha base de datos bio-bibliográficos gratuíta de textos escritos nas diferentes linguas románicas da Península Ibérica durante a Idade Media e o inicio do Renacemento.

PhiloBiblon, que toma o seu nome da descrición dunha biblioteca ideal feita polo británico Richard de Bury no século XIV, está constituída por un corpus de datos catalogados polo Proxecto PhiloBiblon: as fontes en lingua romance da cultura ibérica do Medievo e do inicio do Renacemento. Mais, ao referírmonos a PhiloBiblon, referímonos tamén ao sistema de xestión do banco de datos bio-bibliográfico organizado para clasificar as fontes primarias manuscritas e impresas, os textos que estas conteñen, os individuos involucrados no proceso de produción e de transmisión destas fontes e textos, e as bibliotecas en que se encontran, contemplando, ademais, a bibliografía secundaria máis relevante e os ficheiros xerais relativos a persoas, lugares e institucións.

Para estar ao corrente das últimas novidades, consulte PhiloBLOG, na parte esquerda da página, ou siga PhiloBiblon en Facebook ou Twitter.

PhiloBiblon está constituída por catro bibliografías diferentes, cada unha delas coa súa propia páxina web:

BETA / Bibliografía Española de Textos Antiguos
Textos medievais casteláns.

BIPA / Bibliografía de la Poesía Áurea
Poesia castelá do Século de Ouro.

BITAGAP / Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses
Textos medievais galegos, galego-portugueses e portugueses.

BITECA / Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears
Textos medievais en catalán.

A busca en PhiloBiblon pode facerse a través de

PhiloBiblon Search Engine
Máquina de búsqueda de PhiloBiblon (en español)
Motor / Eina de recerca de PhiloBiblon (en català)
Ferramento de busca de PhiloBiblon (en galego)
Ferramenta de busca de PhiloBiblon (em português)

Help: Please read before beginning initial search
Ayuda: Por favor, lea antes de comenzar su búsqueda inicial
Ajuda: Sisplau, llegiu abans de començar la recerca inicial
Axuda: Por favor, léaa antes de comezar a busca
Ajuda: Por favor, leia antes de iniciar a pesquisa

Queremos agradecer o apoio financeiro obtido do National Endowment for the Humanities (NEH), organismo que, a través das súas subvencións (PM-5008-07 [2007 - 2010] e PW-51633-14 [2014 - 2015]), nos permitiu mellorar o acceso web aos datos das bibliografías que constitúen PhiloBiblon. Ademais do acceso ás descricións dos manuscritos e das primeiras edicións impresas, que xa existía, o novo sitio web ofrece agora acceso a bibliotecas, textos e testemuños, a datos biográficos e a referencias secundarias, entre outras melloras.

Proporcionáronnos axudas adicionais para este proxecto a Gladys Krieble Delmas Foundation, a L.J. Skaggs and Mary Skaggs Foundation, a Andrew W. Mellon Foundation, a Fundación Ignacio Larramendi e a Pinetree Foundation.

A Listaxe de Recursos de PhiloBiblon ofrece hiperenlaces a páxinas web que conteñen información relevante no que respecta ás bibliografías, mais tamén información xenérica sobre os estudos medievais ibéricos.

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster
[an error occurred while processing this directive]