Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon (sm)(tm)


Volum 2016, Número 2 (abril)
ISSN 1096-6609
Facebook Twitter

PhiloBLOG

Benvingut

Heu arribat a la Pàgina Web de PhiloBiblon una base de dades biobibliogràfica sobre textos antics escrits en diverses llengües romàniques en la Península Ibèrica en la Edat Mitjana i inicis del Renaixement, informació accessible lliurement a través d'Internet.

PhiloBiblon (nom que es pren de la descripció que feu Richard de Bury al s. XIV d'una biblioteca ideal) és el corpus de dades catalogat en el projecte Philobiblon: les fonts primàries dels textos en llengua romanç medievals o dels inicis de l'època moderna a la Península Ibèrica. és també un sistema de gestió de dades dissenyat per catalogar les fonts primàries incloses en ella, tant impreses com manuscrites, a més d'altres cópies o exemplars més tardans. En la base de dades també es trobaran referències a les persones involucrades en el procés de producció i/o transmissió literària, i també a les institucions on es conserven els materials analitzats, juntament amb la bibliografia secundària més rellevant per a l'estudi de les fonts, persones, llocs i institucions esmentades a la base de dades.

Si desitgeu conèixer les darreres novetats, consulteu el PhiloBLOG, a la banda esquerra d'esta pàgina, o seguiu PhiloBiblon a Facebook i Twitter

PhiloBiblon consisteix en quatre bibliografies diferents, cadascuna de les quals té la seva própia pàgina principal:

BETA / Bibliografía Española de Textos Antiguos
Textos medievals escrits en castellà.

BITAGAP / Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses
Textos medievals escrits en gallec, gallecportuguès i en portuguès.

BITECA / Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears
Textos medievals escrits en català.

BIPA / Bibliografía de la Poesía Áurea
Poesia dels Segles d'Or en castellà

La recerca en totes aquestes bibliografies pot fer-se a través de:

PhiloBiblon Search Engine
Máquina de búsqueda de PhiloBiblon (en español)
Eina de recerca de PhiloBiblon (en català)
Motor de busca de PhiloBiblon (en galego)
Motor de Busca de PhiloBiblon (em portugués)

Help: Please read before beginning initial search
Ayuda: Por favor, lea antes de comenzar su búsqueda inicial
Ajuda: Sisplau, llegiu abans de començar la recerca inicial
Axuda: Por favor, lea antes de comezar a busca
Ajuda: Por favor, leia antes de iniciar a pesquisa

És un plaer per als integrans d'aquest projecte agrair el generós suport financer obtingut del National Endowment for the Humanities (NEH), organisme que, a través de les seves ajudes (PM-5008-07 [2007 - 2010] i PW-51633-14 [2014 - 2015]), ens ha permés actualitzar abastament l'accés web a les dades de les bibliografies que composen Philobiblon. Anteriorment, l'usuari tenia accés a les descripcions de manuscrits i impresos antics. A partir d'ara, entre d'altres millores del programa, l'usuari podrà accedir també a dades referents a les biblioteques on aquests textos es custodien, als testimonis de la tradició textual de cada obra, a dades biogràfiques d'autors, així com a una àmplia bibliografia secundària i d'altres informacions.

Completar aquesta actualització de dades i bolcar-la a internet ha estat possible, així mateix, pels ajuts addicionals que ens han proporcionat la Gladys Krieble Delmas Foundation, la L. J. Skaggs and Mary Skaggs Foundation, la Andrew W. Mellon Foundation, la Fundación Ignacio Larramendi i la Pine Tree Foundation.

La Llista de Recursos de Philobiblon proporciona enllaços a d'altres www que ofereixen informació rellevant per als interessats en qualsevol de les bibliografies i, en general, sobre estudis de literatura medieval en la península ibèrica.

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster
[an error occurred while processing this directive]